ზაქარია ჭიჭინაძე.

"თავდგირიძიანთ გვარის ღალატი და ალი ფაშა თავდგირიძე".

2007

"გურიის სულიერი და კულტურული ფასეულობების შესწავლისა და პოპულარიზაციის ცენტრთან" ერთად წიგნი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო ირაკლი კოპლატაძემ.

აღსანიშნავია, რომ ეს ბიბლიოგრაფიული იშვიათობის წიგნი აღარ გამოქვეყნებულა 1896 წლის შემდეგ.

ISBN 978-99940-69-80-4 (მეშვიდე ნაკვეთი).