ცხინვალის პოსტკონფლიქტურ ზონაში მდებარე ავნევის XIV-XV სს ეკლესიის შესწავლა
2005

ავნვევის ეკლესია მდებარებს კონფლიქტურ ზონაში, ცსინვალის დასავლეთით.

ირინე გივიაშვილმა და ნინო ბაგრატიონმა XIV-XV სს ავნევის ეკლესია აზომეს და შეისწავლეს 2005 წლის აპრილში.

ძეგლი მანამდე არ ყოფილა შესწავლილი.