წიგნები და ჟურნალები

  1. ქართულ-თურქული ჟურნალი “ფიროსმანი” http://www.pirosmani.com.tr/
  2. თურქული ჟურნალი “ჩვენებურები
  3. თურქული ჟურნალი “Macaheli
  4. ზ. ჭიჭინაძე. “თავდგირიძიანთ გვარის ღალატი და ალი-ფაშა თავდგირიძე”. თბ. 2007.
  5. Oktay Ozel. “Churuksulu Ali Pasha”, Kebikech, 2004.
  6. ი. გივიაშვილი, ი. კოპლატაძე. “ტაო-კლარჯეთი”. თბ. 2004.
  7. ს. ფუტკარაძე. “ჩვენებურების ქართული”. ბთ. 1993.