ისტორიული რუკები

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • job
 • tur
 • tur_road
 • xuc
 • zda

Google earth

თურქეთის რუკა

თურქეთის გზების რუკა

ისტორიული რუკები

 • რუკა 1 დიაოხის (ტაოხის) სამეფო
 • რუკა 2 ადრეული ქართული (კოლხეთ-იბერიის) სამეფოები ძვ. წ. 600-150
 • რუკა 3 ადრეული ქართული (კოლხეთ-იბერიის) სამეფოები ძვ. წ. 600- ა.წ 500, ანდრეი ანდერსენის მიხედვით. 2004.
 • რუკა 4 ტაოს ბაგრატიონების სამთავრო, 780-1000
 • რუკა 5 მესხეთი. VIII-X სს, პ. ინგოროყვას მიხედვით
 • რუკა 6 მესხეთი. XIII-XIV სს, პ. ინგოროყვას მიხედვით
 • რუკა 7 კლარჯეთის 12 სავანეთა მხარე X ს, პ. ინგოროყვას მიხედვით
 • რუკა 8 ჭანეთ-ლაზეთი შუა სს-ში პ. ინგოროყვას მიხედვით
 • რუკა 9 ტაო, სპერი და კოლა პ. ინგოროყვას მიხედვით
 • რუკა 10 ქართული სახელმწიფოები 830-1020 წწ, ანდრეი ანდერსენის მიხედვით. 2004
 • რუკა 11 საქართველო თავისი ძლიერების პიკზე 1184-1230 წწ, ანდრეი ანდერსენის მიხედვით. 2004.
 • რუკა 12 ქართული სახელმწიფოები 1450-1515 წწ, ანდრეი ანდერსენის მიხედვით. 2004
 • რუკა 13 საქართველო 1918-20 წწ, ანდრეი ანდერსენის და გიორგი ფარცხალაძის მიხედვით. 2006
 • რუკა 14 საქართველოს დაპყრობა საბჭოეთის მიერ, 1921, ანდრეი ანდერსენის და გიორგი ფარცხალაძის მიხედვით. 2006
 • რუკა 15 საქართველო 1921-1931 წწ, ანდრეი ანდერსენის მიხედვით. 2004.
 • რუკა 16 ყარსის ხელშეკრულების კორექტირებული რუკა
 • რუკა 17 კავკასიური ენები თურქეთში, კორიაკოვის ი.ბ. მიხედვით. 2002
 • რუკა 18 ქართველური ენები თურქეთში, კორიაკოვის ი.ბ. მიხედვით. 2002

ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრული ძეგლები ( ხუციშვილის რედაქციით)

ვახტანგ ჯობაძის რუკა

ზდანევიჩის რუკა