მაჭახელა / Machakhela

 • artvini-01
 • artvini-02
 • artvini-03
 • artvini-04
 • artvini-05
 • artvini-06
 • artvini-07
 • artvini-08
 • artvini-09
 • artvini-10
 • artvini-11
 • artvini-12
 • artvini-13
 • artvini-14

 

შავი ზღვის სანაპირო / The Black Sea coast

"ბოლო კლარჯეთისა ზღვის პირი" / "The End of Klarjeti - Sea Coast"

 • artvini-15
 • artvini-16
 • artvini-17

 

ართვინი. ჭოროხის ხეობა / Artvin (Tchorokhi Gorge)

 • artvini-18
 • artvini-19
 • artvini-20
 • artvini-21
 • artvini-22
 • artvini-23
 • artvini-24

 

კლარჯეთი / Klarjeti

 • artvini-25
 • artvini-26
 • artvini-27
 • artvini-28
 • artvini-29
 • artvini-30
 • artvini-31
 • artvini-32
 • artvini-33
 • artvini-34
 • artvini-35
 • artvini-36
 • artvini-37
 • artvini-38
 • artvini-39
 • artvini-40
 • artvini-41
 • artvini-42
 • artvini-43
 • artvini-44
 • artvini-45
 • artvini-46
 • artvini-47
 • artvini-48
 • artvini-49
 • artvini-50
 • artvini-51
 • artvini-52
 • artvini-53
 • artvini-54
 • artvini-55
 • artvini-56
 • artvini-57
 • artvini-58
 • artvini-59
 • artvini-60
 • artvini-61
 • artvini-62
 • artvini-63
 • artvini-64
 • artvini-65
 • artvini-66
 • artvini-67
 • artvini-68

 

შავშეთი / Shavsheti

 • artvini-69
 • artvini-70
 • artvini-71
 • artvini-72
 • artvini-73
 • artvini-74
 • artvini-75
 • artvini-76
 • artvini-77
 • artvini-78
 • artvini-79
 • artvini-80
 • artvini-81
 • artvini-82
 • artvini-83
 • artvini-84

ოფიციალური საიტი *** Official Site